Link

bobati se

bobati se

  • drogiranje s tabletama1
    • »Bobaš li se?« »U braku sam, ženska glavo. Ko se to u braku ne boba? Legne ti bobica ko budali šamar.«
  1. Samoterapija?