Link

čizmar

čizmar

  • nešto jači od papučara
    • »Eki sad ja papučar što joj pomažem da pegla veš. Pomaže bolan i ona meni kad perem suđe.« »Dobro si, sultane moj. Ti si čizmar