Link

domaćica

domaćica

  • domaća rakija DE selbstgebrannter Schnaps
    • »Hoćeš kruške?« »Domaćica?« »Dejo peko.« »Pokojni Dejo. Onaj što je čaršijom pričao da s novom jetrom iz švicarske hvata radio stanice? Taj Dejo? Otvori ti meni vopicu. Tuzlansku. Siguricu.«
  • narodna muzika DE Volksmusik
    • »Sine, pjesma da li valja ili ne, to nije bitno. Ako hoćeš da uhvatiš dobru pjesmu, isto kao i ženu, moraš da pratiš i one što ne valjaju. Ili ćeš ostati sam.« »Sam. Misliš kao ti?« »I na kraju pjesme nisu važne. Važno je samo nešto da se vrti.« »Ko da se vrti? Žena?« »Samo nek ona svira.« »Da svira? Ko ba? Da to nije neki kafansko-budistički biser koji sam fulio?« »Život si ti fulio, sine. Odvrni nam tu domaćicu. Da čujem Fahretu.« »Koga?« »Brenu, sine. Nekad se pitam šta vi radite na fakultetu.«