Link

dženaza

dženaza

  • stroga pušiona u sportu
    • »Izgubili?« »Ne pitaj. Dženaza, brate. Ukopali nas, sunce im.«