Link

džozle

đozle

  • naočale
    • »Vrećicu kokica, sine, uz litar ledenog soka onoga tamo što se vrti. Je li to narandža, sine? Šta je to tako fino žuto? I daj mi karticu za filmić Vreli Majk. I daj mi one lude 3D-đozle da mi stvore trodimenzionalnu iluziju gologuza frajera, valja? Jesam šta zaboravila? Nisam. Jesam?«