Link

fujara

fujara

  • odvratna ženska
    • »Gdje mi sinčuga naleti na tu fujaru!« »Isto kao i ja na svoju. Zaigrao nam mačor.« »Bolje da se ubio ispod one kruške.«