Link

gaće

gaće

  • futrola za mobilni telefon
    • »To ti je treći iPhone u ovoj godini, djevojko mala. Budem li vidjela da ga nosaš bez gaća, biće allahimanet obećanim silikonima za osamnesti. Jesi me čula?«